دانلود پاورپوینت بررسی باکتری ها در سینوس های بینی

هدف: بررسی باکتری ها در سینوس های بینی مقدمه: در سینو سها استافیلوکوک ها معمولا به عنوان فلور نرمال پیدا میشود.70در صد افراد آرئوس را در بینی خود حمل می کنند.پس کوکسی های گرم مثبت ارزش گزارش کردن ندارند. اما باکتری های گرم منفی اگر در بینی باشد باید گزارش شود و معمولا هم ایجاد بوی بد می کنند.همچنین در ترشحات بینی لام مستقیم ارزش ندارد. وسایل مورد نیاز: KOH 3 درصد-وسایل رنگ آمیزی گرم-H2O2 3درصد-کوآگولاز لوله ای و لامی-محیط مانیتول سالت آگار-پلیت تست دی اکسی ریبو نوکلئاز-پلیت تست فسفاتاز-دیسک نئوبیسین. روش کار: بعد از نمونه برداری از بینی با سواپ روی 3 محیط EMB//بلاد آگار و سالت آگار به صورت 3 فازی کشت داده و سواپ را داخل محیط بویون(Nutrition broth) میندازیم.روز بعد در محیط  بلاد کلنی هایی مشابه شکل زیر مشاهده شد.ویژگی کلنی ها کدر نرم ورنگ زرد بود. یک قطره KOH3درصد روی لام ریخته شد و با لوپ از کلنی ها برداشته و داخل KOH به مدت 60 ثانیه حرکت داده و با کشت نیامدن معلوم شد باکتری گرم مثبت است.بعد رنگ آمیزی گرم انجام شد که به صورت کوکسی خوشه ای بود شبیه شکل زیر:  شامل 6 اسلا …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.